samen vooruit

Burn-out herstelcoach

burn-out

Wat is een burn-out?

Burn-out is geen aandoening, niet psychisch en niet lichamelijk. Je voelt een burn-out echter wel psychisch en/of lichamelijk. Over wat een burn-out wel is, is niet iedereen het eens. Wij gaan ervan uit dat iemand burn-out is als hij of zij extreem moe is of uitgeput, zowel lichamelijk als in het hoofd, als je daarbij niet meer zo goed weet of je dingen nog wel kunt en – last but not least – als je niet meer zo goed in staat bent om afstand te nemen van je werk, bijvoorbeeld ’s avonds, in weekends of tijdens vakanties.

burn-out

Hoeveel mensen krijgen een burn-out?

Op dit moment overkomt het 15% van de werkenden in Nederland. Dat is 1 op de 7. Burn-out komt dus veel voor en wordt helaas meestal niet goed behandeld. Veel mensen houden restverschijnselen, wat niet nodig is! Wij garanderen volledig herstel, waarbij de cliënt zich een beter mens zal voelen dan voor de burn-out.

burn-out

Waarom krijgen mensen een burn-out?

Vooral mensen die perfectionistisch zijn hebben een vergrote kans burn-out te raken. Ook mensen die altijd klaarstaan voor een ander, moeilijk nee kunnen zeggen, betrokken en loyaal zijn naar de organisatie, die lopen risico op burn-out. Mensen die de kantjes er vanaf lopen, hebben er geen last van. Burn-out ontstaat doordat het ergens wringt tussen individu en de omgeving en dat speelt al enige tijd. De persoon zelf ziet niet waar. Dat maakt herstel zonder intensieve begeleiding vrijwel onmogelijk. Logisch, anders was deze situatie niet ontstaan.

Hoe kom je van je burn-out af?

Burn-out is een onbalans tussen een persoon en diens omgeving. Dat speelt al lang en de persoon neemt dat zelf niet waar. Daarom is er tijd nodig om inzicht te krijgen in dat wat er speelt en om vervolgens te leren dingen anders te doen. Doordat mensen op een bepaalde manier verstrikt zijn geraakt in wat ze doen en hoe zij dat doen, zien ze zelf niet meer hoe ze daaruit kunnen komen. Daar is een terzake gespecialiseerde coach of hersteltrainer bij nodig. Op doktersadvies gaan wandelen of even met vakantie gaan helpt niet! Wel is het nodig om met je herstelcoach ruim tijd te nemen om na te gaan wat jij nodig hebt om te herstellen en daar samen werk van te maken.

Wat doet een burn-out coach?

Omdat elke burn-out anders is, bieden we alleen maatwerk om mensen te helpen. Dat maatwerk spreken we af na een intake, waarbij we eerst de mate van burn-out meten. En daarna gaan we datgene doen wat de persoon nodig heeft, wat bij die persoon werkt en bijdraagt aan herstel. We werken dus multidisciplinair, met oog voor de betrokkene. De ervaring heeft geleerd, dat we daarmee sneller dan elders herstel en re-integratie bereiken, soms zelfs maanden tijd winnen. Wij werken individueel, in sessies die kunnen variëren van 1 tot meerdere uren. Afspraken vinden in overleg plaats op een locatie in de buurt van de cliënt of bij hem/haar thuis.

Wat bied ik als coach?

Ik ben burnout-coach in de regio Arnhem - Nijmegen - Ede. Als senior en als vader van 2 volwassen kinderen heb ik veel levenservaring en daarnaast veel werkervaring in bedrijven en organisaties. Ik heb – soms door schade en schande – geleerd dat die bedrijven en organisaties door MENSEN worden gemaakt, terwijl diezelfde mensen soms zo vaak in de knel komen door stress, workload, gebrekkige samenwerking of slechte communicatie met collega’s of de baas. Ik weet ook hoe je weer UIT de knel kan komen en help je daar graag mee. Ik help mensen graag om naar hun situatie te kijken en tot de kern daarvan te komen. Zodat zij en hun werkgever weer snel aan de slag kunnen met elkaar en de werkvreugde terugkeert.
Ik werk nauw samen met The Human Battery Company en Recolour Yourself bij het aanbieden van hersteltrainingen en workshops. Met een bewezen herstelprogramma werk ik in die organisatie samen met zeer professionele collega’s aan het opsporen van oorzaken van burn-out en vervolgens het werken aan een programma dat gericht is op herstel en re-integratie. Daarbij wordt altijd maatwerk geleverd met een hersteltraining die volledig is afgestemd op de situatie van de cliënt en diens mogelijkheden. Het programma is individueel; afspraken vinden plaats op een locatie in de buurt van de cliënt of bij hem/haar thuis.